amg

Katedra i Zakład Biologii i Genetyki

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Limon

Diagnostyka

Informacje dla pacjenta

Poradnia Genetyczna UCK - Szpital Kliniczna GUMed

Poradnia Genetyczna

Prof. Janusz Limon, spec. z genetyki klinicznej

dr hab. Jolanta Wierzba, spec. z pediatrii i genetyki klinicznej

lek. Aleksandra Gintowt, spec. z genetyki klinicznej

dr Beata Lipska-Ziętkiewicz, spec. z pediatrii i genetyki klinicznej

(niezbędne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu)

Poradnia specjalizuje się w poradnictwie genetycznym wad rozwojowych oraz jednogenowych i wieloczynnikowych chorób dziedzicznych.
Prowadzi kompleksową opiekę nad rodzinami podwyższonego ryzyka. Kwalifikuje i kieruje pacjentów na specjalistyczne badania diagnostyczne, między innymi: diagnostykę prenatalną, badania w kierunku nosicielstwa najczęstrzych mutacji w genie BRCA1.

Rejestracja:

Tel. rejestracja: (58) 349 28 57

Adres: ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk




Badania diagnostyczne wykonywane w ramach
Pracowni diagnostyki cytogenetycznej i molekularnej przy Katedrze i Zakładzie Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

BADANIECENA (PLN)
Kariotyp z amniocytów (hodowla amniocytów z płynu owodniowego)657
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej294
Izolacja DNA71
Badanie cytogenetyczne limfocytów lub amniocytów metodą FISH470
Badanie amplifikacji onkogenu MYCN625
Badanie cytogenetyczne szpiku metodą GTW450
Badanie cytogenetyczne szpiku metodą FISH470
Badanie amplifikacji onkogenu HER2597
Badanie genu BRCA1 (5 mutacji)295
Badanie mutacji punktowej genów BRCA1 i BRCA2 (cała sekwencja kodująca) *2167
Analiza mutacji eksonów 9, 11, 13 i 17 genu KIT oraz eksonów 12, 14 i 18 genu PDGFRA (GIST)815
Badanie molekularne w kierunku dziedzicznego raka jelita grubego (HNPCC)1991
Analiza mutacji KRAS w leczeniu raka jelita grubego401
Wykrywanie mutacji 550delA w genie CANP-3149
Oznaczenie mutacji BRAF685
Oznaczenie mutacji EGFR819
analiza sekwencji kodującej genu LDLR (sekwencjonowanie bezpośrednie + MLPA) oraz fragmentu eksonu 26 APOB1569
analiza sekwencji kodującej genów LDLR (sekwencjonowanie bezpośrednie + MLPA), PCSK9 oraz fragmentu eksonu 26 APOB1984
analiza sekwencji kodującej genów LPL (sekwencjonowanie bezpośrednie + MLPA), APOC2, APOA5 oraz eksonu 4 genu APOE1739
* - badanie w tej cenie możliwe do wykonania w przypadku zebrania 12 próbek


Wojewódzkie Centrum Onkologii

Zadania WCO:

Rejestracja: pn - pt: 8:00 - 16:00
Budynek A - ul. Marii Skłodowskiej Curie 2, 80-210 Gdańsk
Budynek B - al. Zwycięstwa 31/32, 80-219 Gdańsk
tel. (A) (58) 345 21 99, (B) (58) 345 98 65