amg

Katedra i Zakład Biologii i Genetyki

Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Limon


Imię i nazwisko: Ewelina Antoszewska

Tytuł: mgr.; diagnosta laboratoryjny


Uczestnik IV roku Studiów Doktoranckich

Temat pracy doktorkiej:

Analiza molekularna kompleksu genów MRE11/NBS1/RAD50 w rodzinach z agregacją zachorowań na raki piersi i/lub jajnika

Dodatkowe zajęcia:

Diagnostyka mutacji w genie EGFR w niedrobnokomórkowym raku płuc.

Diagnostyka mutacji w genie KRAS u pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego.