Kursy

Rozwiń
Kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w laboratoryjnej genetyce medycznej.

Moduł I – Podstawy genetyki medycznej

Kurs:

  • Podstawy genetyki

Moduł II – Cytogenetyka

Kurs:

  • Cytogenetyka kliniczna

Moduł III – Genetyka molekularna

Kurs:

  • Genetyka molekularna

Moduł V – Genetyka kliniczna

Kursy:

  • Diagnostyka przedurodzeniowa
  • Diagnostyka zaburzeń cielesno-płciowych
  • Pediatria
  • Badania genetyczne w guzach litych

Moduł VI – Poradnictwo genetyczne

Kurs:

  • Poradnictwo genetyczne