Wykaz przedmiotów

StartDYDAKTYKAWykaz przedmiotów
Rozwiń
- WYDZIAŁ LEKARSKI - - -
- kierunek LEKARSKI - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Biologia medyczna 1 dr n. med. Iwona Kardaś prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg
2. Genetyka kliniczna 3 dr hab. n. med. Beata S. Lipska – Ziętkiewicz dr hab. n. med. Beata S. Lipska – Ziętkiewicz
- - - - -
- kierunek LEKARSKO – DENTYSTYCZNY - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Biologia 1 mgr Tomasz Koliński prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg
2. Genetyka kliniczna 3 dr hab. n. med. Beata S. Lipska – Ziętkiewicz dr hab. n. med. Beata S. Lipska – Ziętkiewicz
3. Genetyka w stomatologii – fakultet mgr Tomasz Koliński dr hab. n. med. Bartosz Wasąg
- - - - -
- kierunek ENGLISH DIVISION - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Medical biology 1 dr n. med. Alina Kuźniacka prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg
2. Clinical genetics 3 dr hab. n. med. Beata S. Lipska – Ziętkiewicz dr hab. n. med. Beata S. Lipska – Ziętkiewicz
- - - - -
- WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY - - -
- kierunek ANALITYKA MEDYCZNA - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Genetyka medyczna 3 dr n. med. Mariola Iliszko dr n. med. Mariola Iliszko
2. Genetyka molekularna 4 mgr Tomasz Koliński prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg
- - - - -
- WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU - - -
- kierunek POŁOŻNICTWO - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Embriologia i genetyka, w tym genetyka, stacj. I st. 1 dr n. med. Izabela Brożek dr n. med. Izabela Brożek
- - - - -
- kierunek PIELĘGNIARSTWO - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Genetyka, stacj. I st. 1 dr n. med. Izabela Brożek dr n. med. Izabela Brożek
- - - - -
- kierunek BACHELOR of NURSING - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Genetics 1 dr n. med. Izabela Brożek dr n. med. Izabela Brożek
- - - - -
- kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Biologia z mikrobiologią 1 dr n. med. Alina Kuźniacka dr n. med. Alina Kuźniacka
- - - - -
- kierunek DIETETYKA - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Podstawy genetyki, stacj. I st. 1 dr n. med. Iwona Kardaś dr n. med. Iwona Kardaś
2. Podstawy genetyki, niestacj. I st. 1 dr n. med. Iwona Kardaś dr n. med. Iwona Kardaś
- - - - -
- kierunek FIZJOTERAPIA - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Biologia medyczna 1 dr n. med. Mariola Iliszko dr n. med. Mariola Iliszko
2. Genetyka 1 dr n. med. Mariola Iliszko dr n. med. Mariola Iliszko
3. Podstawy genetyki, stacj. II st. 2 dr n. med. Mariola Iliszko dr n. med. Mariola Iliszko
4. Podstawy genetyki, niestacj. II st. 2 dr n. med. Mariola Iliszko dr n. med. Mariola Iliszko
- - - - -
- kierunek PSYCHOLOGIA - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Podstawy genetyki 1 dr hab. n. med. Beata S. Lipska – Ziętkiewicz dr hab. n. med. Beata S. Lipska – Ziętkiewicz
- - - - -
- - - - -