Wykaz przedmiotów

StartDYDAKTYKAWykaz przedmiotów
- WYDZIAŁ LEKARSKI - - -
- kierunek LEKARSKI - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Biologia medyczna 1 dr Iwona Kardaś prof. dr hab. Bartosz Wasąg
2. Genetyka kliniczna 3 lek. Małgorzata Ponikowska prof. dr hab. Beata S. Lipska – Ziętkiewicz
- - - - -
- kierunek LEKARSKO – DENTYSTYCZNY - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Biologia 1 mgr Tomasz Koliński prof. dr hab. Bartosz Wasąg
2. Genetyka kliniczna 3 prof. dr hab. Beata S. Lipska – Ziętkiewicz prof. dr hab. Beata S. Lipska – Ziętkiewicz
3. Genetyka w stomatologii – fakultet mgr Tomasz Koliński prof. dr hab. Bartosz Wasąg
- - - - -
- kierunek ENGLISH DIVISION - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Medical biology 1 mgr Tomasz Koliński prof. dr hab. Bartosz Wasąg
2. Clinical genetics 3 lek. Małgorzata Ponikowska prof. dr hab. Beata S. Lipska – Ziętkiewicz
- - - - -
- WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY - - -
- kierunek ANALITYKA MEDYCZNA - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Genetyka medyczna 3 dr Alina Kuźniacka dr Alina Kuźniacka
2. Diagnostyka molekularna 3 dr Monika Żuk dr Monika Żuk
- - - - -
- WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU - - -
- kierunek POŁOŻNICTWO - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Embriologia i genetyka, w tym genetyka, stacj. I st. 1 dr Izabela Brożek dr Izabela Brożek
- - - - -
- kierunek PIELĘGNIARSTWO - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Genetyka, stacj. I st. 1 dr Izabela Brożek dr Izabela Brożek
- - - - -
- kierunek BACHELOR of NURSING - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Genetics 1 dr Izabela Brożek dr Izabela Brożek
- - - - -
- kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Biologia z mikrobiologią 1 dr Alina Kuźniacka dr Alina Kuźniacka
- - - - -
- kierunek DIETETYKA - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Podstawy genetyki, stacj. I st. 1 dr Iwona Kardaś dr Iwona Kardaś
2. Podstawy genetyki, niestacj. I st. 1 dr Iwona Kardaś dr Iwona Kardaś
- - - - -
- kierunek FIZJOTERAPIA - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Biologia medyczna 1 dr Iwona Kardaś dr Iwona Kardaś
2. Genetyka 1 dr Izabela Brożek dr Izabela Brożek
- - - - -
- kierunek PSYCHOLOGIA - - -
Lp. Nazwa przedmiotu rok koordynator kierownik zespołu dydaktycznego
1. Podstawy genetyki 1 prof. dr hab. Beata S. Lipska – Ziętkiewicz prof. dr hab. Beata S. Lipska – Ziętkiewicz
- - - - -
- - - - -